พ่อแม่ของเธอเป็นคนแคระทั้งคู่ยากจนและเป็นกรรมกรวิดีโอโป๊ที่เกี่ยวข้อง